Lưu trữ thẻ: Hương Hoa – Flowers

Cái notes hương trong nhóm hương hoa

Note Hương Hoa Hồng Taif – Taif Rose

Nhóm: Hương Hoa – Flowers Tên khác: Rosa damascena trigintipetala Một loại hoa hồng với [...]

Note Hương Hoa Mơ – Apricot Blossom

Một nốt hương hoa ảo ma mang đặc tính không khí nhẹ nhàng (Đại loại [...]

Note Hương Hoa Keo – Acacia

Nhóm hương: Hương Hoa – Flower Tên chính: Acacia Farnesiana Tên khác: Cassie Flower

Contact Me on Zalo