Meme Giơ Nách Lên Xem Có Thâm Không

– Giơ nách mày lên tao xem có thâm không mà mày thâm độc quá zị?
– Không hề, trắng tinh.

Mèo trắng giơ nách

Please follow and like us:
Pin Share

Trả lời

Contact Me on Zalo