Thêm, nhúng file css vào theme Blogger, Blogspot

Để thêm file css vào blogger, không như các trang web khác, cần phải dùng đúng cú pháp sau:

<link href='link' rel='stylesheet' type='text/css'/>

Chú thích:
– link: đường dẫn file css, ví dụ: https://soneku.com/duythanhperfume.css

Please follow and like us:
Pin Share

Trả lời

Contact Me on Zalo