Blue Tea The Merchant of Venice Venezia & Oriente

350.0004.350.000

___
  • Hương đầu: Trà, Nhục Đậu Khấu
  • Hương giữa: Hoa Mộc Lan, Hoa Cam Neroli, Hoa Hồng
  • Hương cuối: Trà Mate, Xạ Hương, Cỏ Hương Bài
  • Thời điểm sử dụng: Mùa Xuân, Mùa Hè, Ban Ngày

Blue Tea The Merchant of Venice Venezia & Oriente
Contact Me on Zalo