Narciso Rodriguez for Him Bleu Noir Parfum

270.0002.300.000

___
  • Hương đầu: Bạch Đậu Khấu, Cây Bách, Cam Bergamot, Quýt Hồng
  • Hương giữa: Hoa Diên Vĩ, Da Lộn, Xạ Hương
  • Hương cuối: Đậu Tonka, Gỗ Đàn Hương, Da Thuộc, Cỏ Hương Bài, Tuyết Tùng Atlas
  • Perfume rating: 4.28 out of 5
  • Thời điểm sử dụng: Mùa Xuân, Mùa Thu, Mùa Đông, Ban Đêm, Ban Ngày
Contact Me on Zalo
Narciso Rodriguez for Him Bleu Noir Parfum
270.0002.300.000 Lựa chọn các phương án