Nước Hoa Unisex Abyssis Eaux Des Bermudes – Les Liquides Imaginaires

439.0004.500.000

___
  • Hương đầu: Hương Calypsone, Tiêu Đen, Tiêu Trắng
  • Hương giữa: Ambroxan, Gỗ Đàn Hương, Gỗ Tuyết Tùng
  • Hương cuối: Xạ Hương Trắng Cosmone, Chi Bồ Đề

Chiết Nước Hoa Unisex Abyssis Eaux Des Bermudes - Les Liquides Imaginaires - Duy Thanh Perfume
Nước Hoa Unisex Abyssis Eaux Des Bermudes – Les Liquides Imaginaires
Contact Me on Zalo