Thomas Kosmala No. 4 Après l’Amour

300.000

___
  • Hương đầu: Vỏ Chanh Vàng, Nụ Cam Đắng
  • Hương giữa: Gia Vị Ngát Hương
  • Hương cuối: Xạ Hương, Hổ Phách, Hương Gỗ
  • Thời điểm sử dụng: Mùa Đông, Mùa Thu, Mùa Xuân, Ban Đêm, Ban Ngày

Thomas Kosmala No. 4 Après l’Amour
Contact Me on Zalo