Tạo Table mỗi dòng 1 màu trong WordPress hoặc Blogger (Blogspot)

Chia sẻ với các bạn cách tạo Table mỗi dòng 1 màu trong WordPress hoặc Blogger mà mình tìm hiểu để tự sử dụng trong web của mình. Cái này lấy ý tưởng từ loại table màu mè trong Ms Word, các bạn tự chỉnh sửa css để phù hợp với mình nhé.

Demo:

Cột 1 Cột 2 Cột 3
Cột 1 Cột 2 Cột 3
Cột 1 Cột 2 Cột 3

Code:

<!-- Tạo Table mỗi dòng mỗi màu -->
<style>
  .trhead{
    background-color:indigo;
    color: white;
    padding: 10px; 
    text-align: center;
    font-weight: bold;
  }
  .tr1{
    background-color: tomato;
    color: white;
    padding: 10px; 
    text-align: center;
  }
  .tr2{
    background-color:aqua;
    color: black;
    padding: 10px; 
    text-align: center;
  }
  .tdhead{
    color:cyan; 
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    }
  .td1{
    color: white; 
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    }
  .td2{
    color: black; 
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    }
</style>
<figure class="wp-block-table"><table><tbody>
  <tr class="trhead">
    <td class="tdhead">Cột 1</td>
    <td class="tdhead">Cột 2</td>
    <td class="tdhead">Cột 3</td>
    <td class="tdhead">...</td>
  </tr>
  <tr class="tr1">
     <td class="td1">Cột 1</td>
     <td class="td1">Cột 2</td>
     <td class="td1">Cột 3</td>
     <td class="td1">...</td>
   </tr>
   <tr class="tr2">
     <td class="td2">Cột 1</td>
     <td class="td2">Cột 2</td>
     <td class="td2">Cột 3</td>
     <td class="td2">...</td>
   </tr>
 </tbody></table></figure>
Please follow and like us:
Pin Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA ImageChange Image

Contact Me on Zalo