Tạo Table trong WordPress

Để tạo Table trong WordPress, nếu bạn không có kiến thức chuyên sâu thì có thể dùng cấu trúc sau:

 <!-- Tạo Table trong WordPress -->
  <figure class="wp-block-table"><table><tbody>
    <tr>
      <td>Cột 1</td>
      <td>Cột 2</td>
      <td>Cột 3</td>
      <td>...</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Cột 1</td>
      <td>Cột 2</td>
      <td>Cột 3</td>
      <td>...</td>
    </tr>
  </tbody></table></figure>

Trong đó, thẻ <tr> là dòng chứa các cột nội dung là các thẻ <td>, muốn Bảng có bao nhiêu dòng thì bạn coppy thêm bấy nhiêu cụm thẻ <tr> ra và chỉnh sửa nội dung.

Ví dụ:

Cột 1 Cột 2 Cột 3
Cột 1 Cột 2 Cột 3
Please follow and like us:
Pin Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA ImageChange Image

Contact Me on Zalo